Sunday, May 11, 2014

漫漫长路

你可能会因为一个人而
爱上音乐。
爱上阅读。
爱上电影。
爱上电脑。
爱上电玩。
爱上网聊。
爱上Google Chrome。
爱上FireFox。
爱上Facebook。
爱上Twitter。
爱上Instagram。
爱上Line。
爱上WeChat。
爱上WhatsApp。
爱上写部落格。
爱上说话。
爱上倾听。
爱上咖啡。
爱上果汁。
爱上冷饮。
爱上热饮。
爱上水果。
爱上辣椒版面。
爱上咖喱面。
爱上虾面。
爱上生面。
爱上月光河。
爱上海鲜。
爱上苦瓜。
爱上臭豆。
爱上榴莲。
爱上锅贴。
爱上西米露。
爱上豆腐花。
爱上豆浆水。
爱上咸蛋酥。
爱上Roti Canai。
爱上Mee Goreng。
爱上Maggi Goreng。
爱上Nasi Lemak。
爱上Karipap。
爱上优格。
爱上雪糕。
爱上Mc Donald's。
爱上KFC。
爱上韩国餐。
爱上日本餐。
爱上泰国餐。
爱上CD店。
爱上图书馆。
爱上巴士站。
爱上晴天。
爱上雨天。
爱上深夜。
爱上虫鸣声。
爱上海洋。
爱上天空。
爱上星星。
爱上大自然。
爱上健康。
爱上运动。
爱上跑步。
爱上健身。
爱上瑜伽。
爱上跳舞。
爱上骑脚踏车。
爱上爬山。
爱上潜水。
爱上冲浪。
爱上阳光与沙滩。
爱上夕阳。
爱上旅行。
爱上新加坡。
爱上泰国。
爱上柬埔寨。
爱上越南。
爱上缅甸。
爱上台湾。
爱上香港。
爱上日本。
爱上韩国。
爱上澳洲。
爱上纽西兰。
爱上尼泊尔。
爱上马尔代夫。
爱上毛里求斯。
爱上挪威。
爱上爱尔兰。
爱上冰岛。
爱上伦敦。
爱上巴黎。
爱上巴塞罗纳。
爱上罗马。
爱上纽约。
爱上享乐。
爱上寂寞。
爱上心酸。
爱上哭。
爱上笑。
爱上红色。
爱上蓝色。
爱上绿色。
爱上黄色。
爱上黑色。
爱上白色。
爱上灰色。
爱上自由。
爱上勇敢。
爱上星座。
爱上天文。
爱上地理。
爱上政治。
爱上读书。
爱上工作。
爱上金钱。
爱上胜利。
爱上自己。
爱上那个人。
爱上......那个人所爱的所有所有。

No comments: